Adobe Acrobat Reader DC - Turkish 19.12.20035

Adobe Acrobat Reader DC - Turkish 19.12.20035

Adobe Systems Incorporated – Shareware – Windows

Tổng quan

Adobe Acrobat Reader DC - Turkish là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Adobe Systems Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 880 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Acrobat Reader DC - Turkish là 19.12.20035, phát hành vào ngày 02/07/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 16/04/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 19.12.20035, được sử dụng bởi 61 % trong tất cả các cài đặt.

Adobe Acrobat Reader DC - Turkish đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Adobe Acrobat Reader DC - Turkish Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Adobe Acrobat Reader DC - Turkish!

Cài đặt

người sử dụng 880 UpdateStar có Adobe Acrobat Reader DC - Turkish cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Adobe Systems Incorporated
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản